Prøv noget nyt i CRM sammenhæng: Brugervenlighed.

Det skorter ikke på CRM systemer. At få et fuldstændigt overblik over styrker og svagheder synes næsten umuligt. Dertil kommer, at langt størstedelen af systemerne - skåret helt ind til benet, og forenklet ganske grundigt (husk, vi tilstræber mindre snak) - kan tilpasses og integreres til det meste. Det er snarere et spørgsmål om tid og kroner.

Hvad er det ultimative succeskriterium for at vælge CRM system så? Spørg du os, svarer vi med et nyt spørgsmål: Vil brugerne bruge systemet? Størstedelen af verdens CRM fiaskoer strander næsten altid her! Strategien var på plads og forankret i topledelsen. CRM systemet kunne alt, hvad strategien fordrede og var endda integreret med virksomhedens øvrige systemer. Men organisationen - det enkelte individ der skulle bidrage med input til systemet og finde relevant output - kunne hverken finde hoved eller hale i systemet.

Mennesker kan lære meget. De kan endda tvinges til en del. Men forestil dig at dit CRM system er så integreret en del af medarbejdernes nuværende arbejdsrutiner, at systemet blot bliver en forlænget arm af dette. Så har du et billede af MS CRM. Forudsat at virksomhedens IT platform er baseret på Microsoft og at Outlook benyttes af alle i virksomheden, vil implementering af CRM næsten være usynligt for de daglige brugere.